Bhajan Lyrics by Category

Bhaalaa Vaaraa Maari Bhere Rejo

Bhaalaa Vaaraa Maari Bhere Rejo, Raam Ranujaa Vaaraa Re, Dev Dwaarikaa Vaaraa Re... Aa Kaliyugmaa Biju Kon Ugaare, Adhbhut Khel Atyaare Re, Vighan Saghdaa Kon Vaare, Najar Karo Nejaa Vaaraa Re... Dukh Tano Baabaa Dariyo Faylyo, Moor Dharam Badhaaye Melyo Re,

Bhajan Vinaa Maari Bhukh Nahi Bhaange Haa

Bhajan Vinaa Maari Bhukh Nahi Bhaange Haa, Samran Vinaa Maari Talap Na Jaai Raamaa... Eh Avar Devne Mein Nai Aachu Haa, Kripaa Karone Tamey Ranujaanaa Raai Raamaa... Paankh Vinaa Pankhi Kem Kari Udsey Haa,

Bhid Padey Bhagtunaa Dukh Bhaango

Bhid Padey Bhagtunaa Dukh Bhaango, Maari Sankat Mitaai Diyo Saai Re Haalo Haalo, Sankat Mitaai Diyo Saai Re Jaago Maari, Juni Kadaanaa Gosaai... Dwaarikaathi Pokran Padhaaryaa Ranujaanaa Raay,

Dhan Dhan Raamaapeer Lajiyaa Raakhjo

Dhan Dhan Raamaapeer Lajiyaa Raakhjo, Dhan Dhan Hindvaa Peer Lajiyaa Raakhjo... Lajiyaa Raakhi Tamey Draupadini, Bhari Sabhaani Maay Lajiyaa Raakhjo... Lajiyaa Raakhi Tamey Meeraabaaini,

Dhun Dhani Mein Dhaaryo Re Naklank Liloodaa Nejaa Vaaro

Dhun Dhani Mein Dhaaryo Re Naklank Liloodaa Nejaa Vaaro, Bheene Re Vaane Rang Tamaaro, Hu Toh Samru Dwaarikaa Vaaro... Sant Odhaaran Shaamdo, Ajmal Koor Ujiyaaryo, Taaraa Bhagtone Jaye Bhid Padey Taye, Joishmaa Saanj Savaaro... Raam De Viramde Ramey Sogatthe, Dhaaryo Chopaatuno Dhaaro,

Khamaa Khamaa Peerne Jaaji Khamaa Maaraa Ranujaa Raayne Jaaji Khamaa

Khamaa Khamaa Peerne Jaaji Khamaa Maaraa Ranujaa Raayne Jaaji Khamaa Maaraa Hindvaa Peerne Jaaji Khamaa, Maaraa Raamde Peerne Jaaji Khamaa... Pehlo Parcho Pooryo Paaraniye, Pagli Paadi Ramaa Ramaa, Hindvaa Peerne Jaaji Khamaa... Kaandhe Chhe Kaamdo Ne Haathmaa Gediyo,

Maari Veepatiye Ajmalnaa Raamaa Aavjo

Maari Veepatiye Ajmalnaa Raamaa Aavjo, Jin Zaatki Aney Hojaane Re Asvaar Re, Maari Atak Padey Ajmalnaa Raamaa Velaa Aavjo Eh Ji... Paschim Dharaamaa Peer Raamdevji Pragatyaa Eh Ji, Lidho Lidho Ajmal Gher Avtaar Re Maari Veepatiye...

Raamaa Chado Ne Revatey

Raamaa Chado Ne Revatey, Aney Dhanushya Baan Dharo Hari Haath, Asur Narne Sanhaarvaa, Taaraa Bhaktaa Janoney Kaaj... Raamaa Saamaa Aavjo, Aa Kaliyug Aavyo Kroor, Araj Sunjo Ajmalaraa, Chaakar Tani Jaroor... Liley Ghode Peer Raamdeh, Tarkas Bhaalaa Ne Teer,

Raamaapeer Padhaaro Re

Raamaapeer Padhaaro Re, Eh Paate Re Padhaaro Liludey Ghodle, Ee Ghodlaa Naa Jovaa Amaare Ghamsaan Re Haa, Raamaapeer Padhaaro... Jarinaa Eh Vaaghaa Peran Pitaambar, Peerni Mojadiyumaa Heeraani Bhareli Haar... Ujdaa Amaaraa Re Antarnaa Aanganaa,

Ranujaanaa Raajaa Ajmaljinaa Betaa

Ranujaanaa Raajaa Ajmaljinaa Betaa Viramdenaa Veeraa Raani Netalnaa Bharthaar, Maaro Helo Saambhado Ho Ji... Hukam Karo Toh Peer Jaatraayu Thaay Maaro Helo... Vaaniyone Vaaniyaani Jaatraaye Jaay,

Ranujaanaa Raamaapeer

Ranujaanaa Raamaapeer, Tamaaraa Haathmaa Chhe Teer, Nejaa Dhaari, Nejaa Dhaari, Taaraa Naam Tani Balihaari... Tamey Dwarikaamaa Dayaa Kidhi, Bhakt Ajmal Ni Sudh Lidhi, Aivaa Pokaran Gadhnaa Dhaam, Vasaaivu Ranujaamaa Dhaam, Nejaa Dhaari... Taaraa Nejaa Gaganmaa Gaaje, Ehtoh Jarhar Jotu Jaage,

Samru Peer Paschimno Raajaa

Samru Peer Paschimno Raajaa, Raam Ranujaa Vaaro, Alekh Dhani Samru Dwaarikaa Vaaro... Saraswati Maataanu Samran Karine Hu Toh Samru Dev Soondhaaro, Samru Peer Paschimno Raajaa, Raam Ranujaa Vaaro Alekh Dhani... Unchaa Devad Ajab Zarukhaa Niche Gomtino Aaro,

Taaro Bharoso Amne Bhaari Ajmalaraa Taaro Bharoso Amne Bhaari Re

Taaro Bharoso Amne Bhaari Ajmalaraa Taaro Bharoso Amne Bhaari Re, Bhaagya Kamaayu Jene Bhagvant Maliyaa, Raamo Kunvar Nejaa Dhaari Ajmalaraa, Liloode Ghode Asvaari Peer Raamde Taaro Bharoso Amne Bhari Re... Gokulthi Govind Padhaaryaa Garude Kari Chhe Asvaari Re,

Tuney Ghani Khamaa Peer Raamaa

Tuney Ghani Khamaa Peer Raamaa, Tuney Jaaji Vadhaayu Peer Raamaa, Tamey Ajmalne Ghere Jaayaa Ho Ji, Tamey Pehrone Jarkasi Jaamaa Ho Ji... Peernaa Dhol Nagaaraa Vaage, Maaraa Raamaapeer Ne Aagey Ho Ji... Peernaa Liludaa Nejaa Farke, Evi Duniyaa Joine Harkhe Ho Ji... Peere Bhervo Raakhshash Maaryo, Eney Palmaa Daitya Sanhaaryo Ho Ji...

Vaage Bhadaakaa Bhaari Bhajanraa

Vaage Bhadaakaa Bhaari Bhajanraa, Vaage Bhadaakaa Bhaari Re, Baar Bijnaa Dhanine Samru Naklank Nejaadhaari Bhajanraa... Liloode Ghode Asvaari Peer Raamde, Vaage Bhadaakaa Bhaari Re... Dhruv Raajaane Amar Sthaapyo, Prahlaad Ugaaryo Padkaari Re, Sandhyaa Taane Vaale Daitya Sanhaaryo, Hariye Nor Vadhaari Bhajanraa...