Bhajan Lyrics by Category

Vijali Ne Chamkare Prabhatiya

Vijali ne chamkare motida parovo panbai, Achanak andhara thashe ji Jot re jota ma divaso vayare gaya panbaiji, Ekvis hajar chasso ne kand thase ji. Janya re jevi yaado ajaan chey panbai, Adhuriya ne no kehvay re, Gupatras no khel chey atpato