Bhajan Lyrics by Category

Jaya Jaya Shri Yamuna

Jaya Jaya Shri Yamuna, Ma Jaya Jaya Shri Yamuna Ma, Jotaa Janama Sudhaaryo, Naata Jivane Udhaaryo, Dhanya Dhanya Tame Yamuna, Ma Jaya Jaya Shri Yamuna Ma Shamladi Surat Ma Murat Madhuri, Ma Murat Madhuri, Prem Sahit Patrani, Parakrame

Shri Yamunaji Ni Stuti

Shri krishna na charanarvind ni raj thaki shobhi rahya, siddhi alaukik aapnara vundu shri yamunajine, Supushpa ni suvas thi jungle badhu meheki rahyu, ne mand shital pavan thi jal pan sugandhit thai rahyu, Puje surasur sneh thi vali sevata daivi

Yamunashtak

Namami Yamuna Maham, Sakal Siddhi Hetum Muda Murari-Pad Pankaj, Sfurad mand renutkatam Tatastaha Nav Kanana, Prakat mod-Pushpambuna Sura Sur Su Poojit, Smara Pithuh Shriyam Bibhrateem (1)