Bhajan Lyrics by Category

Shri Yamunaji Ni Stuti

Shri krishna na charanarvind ni raj thaki shobhi rahya, siddhi alaukik aapnara vundu shri yamunajine, Supushpa ni suvas thi jungle badhu meheki rahyu, ne mand shital pavan thi jal pan sugandhit thai rahyu, Puje surasur sneh thi vali sevata daivi

Vishvambhari Stuti

Vishvambhari akhil vishwa tani janeta, Vidhya dhari vadanma vasajo vidhata; Door-budhhine door kari sad-buddhi apo, Maampaahi Om Bhagavati Bhava dukha kapo. Bhulo padi bhavarane bhataku Bhavani, Sujhe nahi lagir koi disha javani; Bhaase