Bhajan Lyrics by Category

Hare Krishna

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare

Raghupathe Shree Ramachandra

Raghupathe Shree Ramachandra Raaghava Dayaanidhe (low) Raghupathe Shree Ramachandra Raaghava Dayaanidhe (high) Madhava Shree Raadhikesha Govinda Harekrishna (low) Raghupathe Shree Radhikesha Madhava Harekrishna…(high) Pashupathe Shri P

Rama Ho Rama Ho

Rama Ho Rama Ho Rama Ho Rama Rama Rama Ho Rama Ho Rama Ho Rama Rama Rama Ho Rama Rama Ho Rama Ho Rama Rama Ho Jeevan Sagar Mere Bhaiya Naiya Sada Badhae Ja Prabhu Ko Na Bisaraye Ja Ram Ramaiya Gaye Ja Rama Ho Rama Ho Rama Ho Rama Rama Rama Ho

Rama Krishna Hari Mukunda Murari

Rama krishna hari mukunda murari Panduranga panduranga panduranga hari Panduranga hari bolo Panduranga hari Panduranga panduranga panduranga hari vithala vithala vithala hari om vithala vithala vithala, bolo hari

Ramaya Ramabhadraya

Ramaya ramabhadraya ramacandraya vadhase Raghunathaya nathaya sitayah pataye