Raghupathe Shree Ramachandra

Raghupathe Shree Ramachandra Raaghava Dayaanidhe (low)
Raghupathe Shree Ramachandra Raaghava Dayaanidhe (high)
Madhava Shree Raadhikesha Govinda Harekrishna (low)

Raghupathe Shree Radhikesha Madhava Harekrishna…(high)
Pashupathe Shri Parvatheesha Shankara Sadashiva (low)

Raghupathe Shri Janakeesha Raaghava Hare Rama (high)
Surapathe Hari Shivallesha Shanmukha Hare Guha (low)

Shripurnesha Pushkalesha Hariharaathmaja Vibho (high)
Raghupathe Shree Raamachandra Raaghava Dayaanidhe (low)

Raghupathe Shree Raamachandra Raaghava Dayaanidhe (high)
Raghupathe Shree Raamachandra Raaghava Dayaanidhe (low)