Bhajan Lyrics by Category

Durge Durge Durge Jai Jai Maa

Durge durge durge jai jai maa Kali kapalini maa Jagadodharini maa Devi jai jai jai jai maa Durge... Ananda sagari maa Karuna sagari maa Devi jai jai jai jai

Jagadhodharini Mata Durga

Jagadhodharini Mata Durga Jagadhodharini Ma Jago Jago Ma Jago Jago Ma Jago Jago Ma Janani Hey Gowri Devi Rana Chandi Devi Hey Shiva Ramani Jago Ma Jago Jagadhodharini

Jai Jai Durge Maa, Shri Bhuvaneshwari Maa

Jai Jai Durge Maa, Shri Bhuvaneshwari Maa x2 Devi Bhavani Maa, Kaali Krupalini Maa x2 Jagadodharini Maa x2 Ambaa Aananda Rupini Maa

Kali Kali Mahamaya Om

Kali Kali, Mahmaya Oooooom Bhavani Shankari Oooooom Devi Devi Girija, Hara Hara Devi Devi

Parameshwari Jaya Durga

Parameshwari Jaya Durga Jagadishwari Jaya Amba Jai Durga Jai Durga Maha Maya Jagadamba Hai Mata Vishva Mohini Devi Jagadamba Jai Durga Jai Durga Maha Maya