Bhajan Lyrics by Category

Shankar Sankat Harna

Tere Kailasho Ka Ant Naa Paya Ant Beyant Teri Maya O Bhole Baba Ant beyant Teri Maya Shiv Kailasho ke Wasi Dhauli Dhaaron Ke Raja Shankar Sankat Harna

Shivoham

Sachara chara para purna, shivoham, shivoham Nityananda swarupa, shivoham, shivoham Anandoham, Anandoham, Anandoham, Anandoham