Yaa Kunde

Yaa Kunde Tushaarahaara Dhavalaa
Yaa Shubhra Vastraavritaa
Yaa Veenaa Varadanda Manditakaraa
Yaa Shveta Padmaasanaa
Yaa Brahmaachyuta Shankara Prabhritibihi
Devaih Sadaa Vanditaa
Saa Maam Pattu Saraswati Bhagavatee
Nihshesha Jaadyaapahaa