Vaalo Maaro Premne Vash Thiyaa Raaji

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Vaalo Maaro Premne Vash Thiyaa Raaji,
Emaa Shu Kare Pandit Kaaji, Vaalo Maaro Premne Vash Thiyaa Raaji...
Karmaabaaino Khichhdo Aarogyo, Ne Vidurni Khaadhi Bhaaji,
Jhutthaa Bor Shabrinaa Khaadhaa, Vaale Chhapan Bhog Melyaa Tyaagi...
Vidurne Gher Shree Krishna Padhaaryaa, Jyaa Kedaa Laavyaa Taa Maagi,
Garbh Khaadhi Naakhine Chhaal Khavraavi, Vaale Toye Na Joyu Jaagi...
Ganikaa Hati Te Popat Padhaavti, Temaathi Ler Ene Laagi,
Bhagwaan Toh Ene Sahajmaa Maliyaa, Eni Sansaarni Bhramanaa Bhaangi...
Bhaktni Loko Neendaa Kare Chhe, Ne Jagat Thayu Chhe Paaji,
Bhale Madyaa Mehtaa Narshinaa Swaami, Maathe Girdhar Riyaa Chhe Gaaji..


Dear Krishna Is Won By Love Which Makes Him Happy
It Is Not Necessary To Be A Great Scholar Or Highly Religious
He Accepted The Food (boiled Mixed Grains) Of Karmaabaai And Ate Spinach Of Vidur
He Ate Bor (fruit) Tasted By Shabri, Dear Krishna Rejected The Feast At Duryodhan‟s Palace
Shree Krishna Arrived At The Home Of Vidur Who Had Borrowed Bananas To Offer Him
Absorbed In Love, The Peel Was Offered And The Pulp Was Thrown Away, Still Krishna Did Not Mind
The Dancer Ganikaa Was Repeating The Lord‟s Name To Train A Parrot And She Attained Bhakti
Bhagwaan Greeted Her Effortlessly, Her False Illusions Of The World Were Broken
Many In The World Have Become Wicked And Say Dreadful Words About Devotees
Narshi Mehta Is Glad That Krishna Came, Girdhar (krishna) Is The Ultimate Protector