Utaaro Aarti Shree Krishna Ghere Aavyaa

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Utaaro Aarti Shree Krishna Ghere Aavyaa
Maataa Jashodaa Kunvar Kaan Ghere Aavyaa,
Harakhne Hulaamne Shaamadiyo Ghere Aavyaa,
Jiney Jiney Chokhaliyene Motide Vadhaavyaa Re,
Utaaro Aarti Shree Krishna Ghere Aavyaa...