Tu Raam Banine Ke Krishna Banine Aaj Maaru Aanganu Paavan Kari De

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Tu Raam Banine Ke Krishna Banine Aaj Maaru Aanganu Paavan Kari De,
Vaalaa Sitaanaa Raam, Ho Vaalaa Raadhaanaa Shyaam, Morli Vaaraa...
Taaraa Rangmaa Amey Toh Rangaayaa, Taari Preete Amey Toh Bandhaayaa,
Thaavu Tujmaa Mastaan, Bhuli Dehnu Bhaan, Morli Vaaraa...
Jhootthi Maayaa Jagatni Shu Kaamni, Amne Lagni Laagi Taaraa Naamni,
O Dinonaa Naath, Maaro Pakdone Haath, Morli Vaaraa...
Janmo Janamni Preet Adhuri, Man Mohan Karje Tu Puri,
Taaraa Darshanne Kaaj, Jaay Maari Na Laaj, Morli Vaaraa...
Amne Evaa Tu Laavaa Deje, Taaraa Goonlaa Tu Gaavaane Deje,
Prabhu Taaraa Aa Baar, Eni Leje Sambhaar, Morli Vaaraa...


Please Come In The Form Of Ram Or Krishna And Purify My Home
O Sita‟s Ram, O Radha‟s Shyam, The One With The Flute
We Are Painted By The Colours Of Your Affection And Are Tied By Your Love
We Want To Fully Utilise Our Body In Singing Your Praises
World‟s False Material Is Useless When We Are Attracted By Your Name
O Lord Of The Poor, Please Hold My Hand
Our Love Over Lifetimes Is Unfinished. Please Complete Our Association
Please See That I Am Not Mocked When I Want To Greet You In Person
Give Us The Opportunity To Sing Your Praises
O God, We Are Your Children, Please Look After Us