Tu Hi Vishnu Tu Naaraayan

Tu hi aadhaar sakal tribhoovan ko
Paalak sacharaachar bhootan ko
Tu hi Vishnu tu Naaraaya
Kaaran tu parabrahma jagat ko