Sundaranana

Sundaranana, Sundaranana
Hara Shiva Shiva Hara Sundaranana

Bhasma Bhushita Hara Sundaranana
Kaala Netra Madana Mohana Sundaranana
Bhooth Natha Dev Dev Sundara Nana

Chandra Shekhara Hara Sundaranana
Damru dhar damak damak sundaranana
Neelkant naaghar sundaranana
Hara shiv shiv hara sundaranana