Sitaanaa Raamnine Raadhaanaa Shyaamni Hardam Dhun Machaavo Re

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Sitaanaa Raamnine Raadhaanaa Shyaamni Hardam Dhun Machaavo Re,
Hardam Dhun Machaavo Maaraa Vaalaa, Sitaanaa Raamnine...
Shabribaainaa Bor Aarogyaa, Sudaamaanaa Taandool Khaadhaa Re...
Karmaabaaino Khichdo Aarogyo, Gopionaa Mahi Peedhaa Re...
Chhapan Bhog Vaalaa Tyaagi Didhaane, Bhaaji Vidur Gher Khaadhi Re...
Prem Dharine Padhaaro Maaraa Vaalaa, Aarogo Antaryaami Re...
Dharaavyu Hoy Te Aarogi Lejo, Tamey Chho Garudgaami Re...
Baai Meeraa Kahe Prabhu Girdhar Naagar, Vinvu Shish Namaavi Re...


Always Sing The Praises Of Sitaram And Radheshyam
Chant The Praises With Every Breath
He Ate Shabribaai‟s Bor (fruit) And Sudama‟s Tandool (made From Rice)
You Ate Karmaabaai‟s Khichdo (boiled Mixed Grains), Drank Yoghurt Drink From Gopis
He Rejected Duryodhan‟s 56 Varieties Of Sweets And Ate Spinach At The Home Of Vidur
You Know What Is In Our Heart, Please Accept Our Love And Eat Our Offerings
Please Eat What We Have Offered, You Are The Rider Of Garuda (a Big Bird, Eagle)
Baai Meera Says To Prabhu Girdhar Naagar, I Plead And Bow My Head Before You