Shri Krishna Aarti

Aarati Yugal Kishor Ki Kije |
Tan Man Dhan Sab Arpan Kije ||

Ravi Shashi Koti Vadan Ki Shobha |
Tohi Nirakh Mera Man Lobha ||

Gaur Shyam Mukh Nikhrat Rije l
Prabhu Ka Rup Nayan Bhar Pije ||

Kanchan Thal Kapur Ki Baati |
Hari Aaye Nirmal Bhayi Chati ||

Phulan Ki Seja Phulan Ki Mala |
Ratna Sinhasan Baithe Nandalala ||

Mor Mukut Kar Murali sohe|
Natavar Vesh Dekh Man Mohe ||

Ang Nila Pita Pata Sari |
Kunj Bihaari Giravaradhaarii ||

Shri Purushottam Girivar Dhari |
Aarati Karat Sakal Nar Nari ||

Nand Nandan Vrushabhaanu Kishori |
Paramananda Swami Avichal Jodi ||