Rudaa Navraatrinaa Din Aaviyaa Re

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Rudaa Navraatrinaa Din Aaviyaa Re,
Maaji Garbe Ramvaane Padhaariyaa Re...
Chok Chaachare Ramey Chhe Devi Ambikaa Re,
Shankhalpurthi Boucharaaji Aaviyaa Re...
Paavaaghadthi Te Kaalikaa Padhaariyaa Re,
Saathe Umiyaane Khodiyaar Aaviyaa Re...
Jod Ekthi Chade Chhe Ek Shobhti Re,
Ambaa Boucharni Jog Ghani Opti Re...
Aaj Garbe Ramey Chhe Bahu Rangmaa Re,
Madi Chosatth Jogni Sangmaa Re...
Rushi Muniyone Dev Sau Aaviyaa Re,
Shanknaad Shankare Gajaaviyaa Re...
Daak Dumru Pakhaaj Dhol Vaagtaa Re,
Enaa Naado Gaganmaa Gaajtaa Re...
Aavyaa Sharne Maat Ambaa Aapne Re,
Kar Jodi Kariye Amey Praathnaa Re...