Radhe Radhe, Radhe Govind Bolo

Radhe Radhe, Radhe Govinda Bolo
Govinda Govinda Gopala, O Radhe, Govinda Govinda Gopala
Radhe Bol, Radhe Bol, Radhe Bol, Radhe bol
Radhe Radhe Radhe Bol, Radhe Bol, Radhe Bol, Radhe Bol