Raam Tanaa Rakhvaadaa

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Raam Tanaa Rakhvaadaa, Ene Shu Kare Jamdaa Kaadaa
Hoy Jene Raam Tanaa Rakhvaadaa Eji...
Narshimehtaane Jelmaa Puryaa Upar Jadiyaa Taadaa,
Bhaktani Bhere Bhagwaan Aavyaa, Ene Peraavi Phooldaani Maaraa...
Zer Hadaahad Meeraane Didhu, Raano Banine Rosh Vaadaa,
Zernu Amrut Thayu Meeraane, Enaa Tootyaa Jagat Naa Taadaa...
Titodi Keraa Vaale Eendaa Ugaaryaa, Beelaadi Keraa Baadaa,
Gajnu Bandhan Chhodaavvaa Kaaje, Prabhu Padhaaryaa Pagpaadaa...
Daas Amar Kiye Raam Bharose, Meli Dene Chen Chaadaa,
Sharne Aavyaa Ene Paare Prabhuji, Dinaanaath Dayaadaa...


One Who Is Protected By Ram, The Messengers Of Death Cannot Touch Him
The One Who Has The Protection Of Ram
Narshi Mehta Was Put In Prison And The Door Was Locked
Bhagwaan Came To The Assistance Of His Bhagat And Garlanded Him
The King Became Very Angry And Gave Meera A Very Strong Poison
For Meera Poison Became Nectar, Saved Her By Breaking The Bonds Of This World
Ram Saved The Eggs Of A Bird (by Bell Of Elephant), And The Kittens Of A Cat (shreebaai Story)
When The Crocodile Was Pulling The Elephant Into Water, Prabhu Came Instantly (without Garuda)
Daas Amar Says, Have Faith In Ram And Stop Meaningless Actions
Prabhuji Who Is The Master Of Poor And Merciful, Embraces Those Who Surrender To Him