Parameshwaraya Shashishekharaya

Parameshwaraya Shashishekharaya Gangadharaya Namah Om

Guna Shambhavaya Shiva Tandavaya

Shiva Shankaraya Namah Om

Kanaka Samesh Kailasa Vas Vishweshwaraya Namah Om

Gauri Priyaya Kalantakaya Jyotirmayaya Namah Om

Om Namah Shivaya

Bhakta Priyaya Nada Priyaya Rama Priyaya Namah Om

Charamambaraya Netra Triyaya Geeta Priyaya Namah Om