Odhaa Jaane Ene Amey Jaaniye Re

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Odhaa Jaane Ene Amey Jaaniye Re
Var Raadhaajino Re Vakhaaniye Re,
Odhaa Jaane Ene Amey Jaaniye Re...
Kaink Jaanyu Narshi Mehtaa Naagre Re,
Eni Hoondi Swikaari Kore Kaagre Re...
Kaink Jaanyu Meeraa Baai Raaniye Re,
Ene Zer Peedhaa Chhe Jaani Re...
Kaink Jaanyu Sagaadshaa Shetth Vaaniye Re,
Putra Vadhayro Changaavati Raaniye Re...
Kaink Jaanyu Harishchandra Raajiye Re,
Ene Neech Gher Bhariyel Paani Re...
Goon Gaay Gemalji Bhetiyo Re,
Amne Madyo Bhakti Kero Shetthiyo Re...