Atma Shatakam (Nirvana Shatakam)

mano buddhya ahaṅkāra cittāni nāham

na ca śrotra jiḥve na ca ghrāṇa netre

na ca vyoma bhūmir na tejo na vāyuḥ

cidānanda rūpaḥ śivohaṁ śivoham

na ca pṛāṇa saṁñyo navai pañca vāyuḥ

navā sapta dhātur na vā pañca kośāḥ

na vāk pāṇi pādau na copastha pāyu

cidānanda rūpaḥ śivohaṁ śivoham

na me dveśa rāgau na me lobha mohau

mado naiva me naiva mātsarya bhāvaḥ

na dharmo na cārtho na kāmo na mokṣaḥ

cidānanda rūpaḥ śivohaṁ śivoham

na puṇyam na pāpam na saukhyam na duḥkham

na mantro na tīrtham na vedā na yagñāḥ

aham bhojanam naiva bhojyam na bhoktā

cidānanda rūpaḥ śivohaṁ śivoham

na me mrityur na śaṅkhā na me jāti bhedaḥ

pitā naiva me naiva mātā na janma

na bandhur na mitram guru naiva siśyaḥ

cidānanda rūpaḥ śivohaṁ śivoham

aham nirvikalpo nirākāra rūpaḥ

vibhuḥ vyāpya sarvatra sarvendriyāṇām

sadā me samatvam na muktīrna bandhaḥ

cidānanda rūpaḥ śivohaṁ śivoham