Namu Doondaaraa Devne

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Namu Doondaaraa Devne, Namu Shaardaa Maat
Vaani Mujne Aapjo, Hari Goon Gaavaa Kaaj...
Chaalo Sakhi Vahaa Jaaye, Jahaa Vase Vrajraaj,
Goras Vechtaa Hari Miley, Ek Panth Doh Kaaj...
Kamad Nain Pyaaraa Prabhu, Maaraa Jeevan Praan,
Charan Kamar Sparshu Sadaa, Vasu Sadaa Ej Dhaam...
Saakhi Toh Shree Krishnaki, Jin Raakhi Hai Tek,
Taako Bhagat Anek Hai, Bhagat Odhaaran Ek...
Oormaa Te Aanand Ati Ghano, Mukhse Kayo Nav Jaay,
Em Krupaa Hoy Jo Tam Tani, Toh Goonlaa Harinaa Gavaay...
Joog Joogme Avtaar Liyo, Neej Janke Aadhaar,
Bhaktanki Rakshaa Kiyo, Asuranko Kiyo Sanhaar...
Mein Dhaadhi Vrajraajki, O Mere Jagdish,
Oranko Jaayu Nahi, Nek Namaavu Shish...
Eenko Mein Jaachak Sadaa, O Mere Jajmaan,
Eenko Jash Gaau Sadaa, Joog Joog Raakhyo Maan...
O Jashko Barno Karu, Barnu Ved Puraan,
Vrajme Lilaa Jo Kari, Asth Sakhaake Gaan...
Mor Mugat Shir Par Dharyo, Mukh Morli Ghan Ghor,
Vanraavanki Koonj Mein, Naache Nand Kishor...