Morli Veran Thayre Kaanudaa Taari Morli Veran Thay

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Morli Veran Thayre Kaanudaa Taari Morli Veran Thay,
Arey Baavdi Hu Toh Bani Gai Re Dhutaaraa Taari,
Chhogaadaa Taari, Chhabilaa Taari Morli Veran Thay...
Vanraavanni Koonj Galimaa Chaali Hu Laine Mahi,
Nandno Laal Maney Saamo Madiyo Tyaa, Hu Toh Jotaa Ja Sharmaai Gai Re...
Vaalo Vagaade Meetthi Meetthi Morli, Saambhadtaa Shud Gai,
Eereh Tthagaare Kai Kaaman Kidhaa, Hu Toh Tthagaai Havey Gai Re...
Saavli Surat Mohni Murat Upar Mohit Thay,
Daas Sataar Naa Preetamni, Hu Toh Daasi Bani Havey Gai Re...