Meeraane Purva Janamni Preetre Meeraane Radiye Lakhaanaa Harinaa Lekh Re

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Meeraane Purva Janamni Preetre Meeraane Radiye Lakhaanaa Harinaa Lekh Re
Naam Nahi Re Chhodu Eh Hari...
Raanoji Khabar Mokle Aney Jaajo Meeraani Paas,
Ek Vaar Cheetod Gadh Aavjo,
Meeraabaai Ardhu Aapu Hu Tamne Raajre Naam...
Vish Bharine Raano Mokle Aney Dejo Meeraane Haath,
Amrat Kari Meeraabaai Pee Gayaa,
Maaro Saaybo Chhe Raakhanhaar Re Naam...
Mahelmaathi Meeraa Utaryaa, Aney Giyaa Nagar Mojaar,
Saadhu Sange Meeraabaai Chaaliyaa,
Maare Hari Bhajvaano Aavyo Jogre Naam...
Zaanz Pakhaaj Venu Vaagiyaa, Aney Zaanzarno Zankaar,
Kaashi Nagarnaa Chokmaa,
Maney Guru Malyaa Chhe Rohidaas Re Naam...


Meera‟s Devotion Is Continuing From Previous Life, Hari‟s Name Is Written In Her Heart
I Will Never Abandon The Name Of Hari (krishna)
The King Sends The Messenger To Meera
Come To The Kingdom Of Cheetod Gadh Once
He Says To Meerabai I Will Grant You Half The Kingdom
The King Fills A Vial Of Poison And Tells To Deliver In The Hands Of Meera
Meerabai Accepted It As Nectar Of Everlasting Life And Drank It
My Lord Krishna Is My Protector
Meera Bai Descended The Steps Of The Palace And Went Into The Town
Meera Bai Started Walking With The Devotees
For Me The Occasion To Sing The Praises Of Hari Has Come
Cymbals, Drums, Flutes Were Being Played And The Silver Bells Tied To The Feet Were Heard
In The Vast Central Ground Of The City Called Kaashi
Meerabai Is Dancing Joyfully And Says I Have Been Blessed By My Guru Rohidaas