Man Moyaa Maave Aney Bijo Re Maari Najrumaa Koi Naave

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Man Moyaa Maave Aney Bijo Re Maari Najrumaa Koi Naave
Evaa Kaaman Kidhaa Kaanude Maaraa, Man Moyaa Maave...
Mor Mugat Peetaambar Sohe, Vaalo Madhuras Morli Bajaave...
Jamnaajine Kaantthde, Vaalo Girdhar Gaayo Charaave, Evaa Kaaman...
Raani Raadhaajinaa Mandir Tajine, Vaalo Koobjaane Mole Jaave...
Vaalaa Veenaanaa Anndaa Na Bhaave Aney Nenle Neendrayu Naave...
Daasi Jeevan Kiye Dayaa Karo Toh Daasi Darshan Paave,
Evaa Kaaman Kidhaa Kaanude Maaraa, Man Moyaa Maave...


My Mind Has Been Captured By Krishna, No One Else Attracts Me
I Have Been Hypnotised By The Magic Of Krishna
Looking Beautiful With A Crown Of Peacock Feathers, Yellow Garments, Dear Krishna Is Playing Sweet Flute
Dear Girdhar (krishna) Is Grazing The Cows On The Banks Of River Jamuna
Krishna Went Away From The House Of Radharani And Went To The Home Of Koobjaa
Food Feels Tasteless Without Krishna And I Cannot Sleep
Daasi Jeevan Says Only If You Have Mercy On Us, We Can See You
I Have Been Hypnotised By The Magic Of Krishna