Maathe Matukdi Mahidaani Gori

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Maathe Matukdi Mahidaani Gori, Hu Maiyaaran Haali Re,
Ho Gokulmaa, Ho Moraa Shyaam, Mujne Hari Vaalaa...
Saakdi Sherimaa Maney Sasraaji Malyaa Maney,
Laaju Kaadhyaani Ghani Haam Re, Ho Moraa Shyaam, Mujne Hari Vaalaa...
Saakdi Sherimaa Maney Saasuji Malyaa Maney,
Pagey Laagyaani Ghani Haam Re, Ho Moraa Shyaam, Mujne Hari Vaalaa...
Saakdi Sherimaa Maney Diyarji Malyaa Maney,
Hasyaa Bolyaani Ghani Haam Re, Ho Moraa Shyaam, Mujne Hari Vaalaa...
Saakdi Sherimaa Maney Nandalbaal Malyaa Maney,
Aadu Baandhyaani Ghani Haam Re, Ho Moraa Shyaam, Mujne Hari Vaalaa...
Saakdi Sherimaa Maney Piyuji Malyaa Maney,
Raas Ramyaani Ghani Haam Re, Ho Moraa Shyaam Mujne Hari Vaalaa...