Maaru Man Moyu Re

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Maaru Man Moyu Re, Shree Girdhar Laalne Latke,
Latkene Vari Matke Maaru Man Moyu...
Venu Vagaadi Vaale Vash Kari Lidhaa, Vent Vaasaldine Katke Maaru Man...
Paagh Kasumbi Ne Kesariyaa Vaaghaa, Pitaambarne Patke Maaru Man...
Baai Meeraa Kahe Prabhu Girdhar Naagar, Gharbaar Khoyaa Nav Khatke Maaru Man...