Maaraa Dwaarikaanaa Naath Maney Taari Paase Raakh

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Maaraa Dwaarikaanaa Naath Maney Taari Paase Raakh,
Vaalaa Taaro Re Banaavi Maney Taari Paase Raakh,
Havey Gamtu Nathi Naath Maney Taari Paase Raakh...
Shabri Jaatni Bhildi, Enaa Etthaa Khaadhaa Tamey Bor,
Karmaabaaino Vaalaa Khaadho Tamey Khichdo,
Eh Pan Khoti Nathi Vaat Maney Taari Paase Raakh...
Sthambh Thakhi Prabhu Pragtiyaa, Dhariyel Narsinh Roop,
Bhakt Prahlaadne Ugaariyo,
Eh Pan Khoti Nathi Vaat Maney Taari Paase Raakh...
Ajaameel Odhaariyo Letaa Naaraayan Naam,
Yamdootothi Chhodaavyo,
Eh Pan Khoti Nathi Vaat Maney Taari Paase Raakh...
Shree Baai Jaatnaa Prajaapati, Letaa Raamnu Naam,
Limbhaadaamaathi Vaalaa Tamey Bartaa Bacchaa Ugaaryaa,
Eh Pan Khoti Nathi Vaat Maney Taari Paase Raakh...
Baarak Taaraa Chhe Hari, Laalgiri Mahaaraaj,
Vishwaase Vargi Riyaa,
Eh Pan Khoti Nathi Vaat Maney Taari Paase Raakh...


O Dwaarkaadhish, Always Keep Me Near You
Dear God, Adopt Me And Keep Me Near You
O Master, Now I Do Not Feel Happy Anymore
You Ate Shabribaai‟s Bor (fruit), Which She Had Tasted
My Dear God, You Ate Karmaabaai‟s Khichdo (boiled Mixed Grains)
Even That Story Is Not False, Please Keep Me With You
You Burst Out From The Hot Pillar In The Form Of Narsinh Bhagwan (half Man Half Lion)
And Rescued Your Devotee Prahlaad
You Gave Salvation To Ajaameel Who Was Chanting The Name Narayan
You Released Him From The Clutches Of Messengers Of Death
Shree Baai Who Was From The Caste Of Pot Makers Was Chanting The Name Of Ram
You Saved The Kittens From Burning In The Kiln For Baking Mud Pots
Laalgiri Maharaj Says, O Hari We Are Your Children
We Are Hanging Onto To You By Our Faith