Lipyu Ne Gupyu Maa Maaru Aangadu

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Lipyu Ne Gupyu Maa Maaru Aangadu, Paglino Paadnaar,
Dayone Rannaade, Dayone Raandalmaa, Vaanziyaa Menaa Maataa Ati Doyalaa...
Dhoyo Dhafoyo Maa Maaro Saadlo, Khoraano Khoondnaar, Dayone...
Darnaa Darine Maa Hu Toh Besi Rahi, Paarino Paadnaar, Dayone...
Rotlaa Ghadine Maa Hu Toh Besi Rahi, Chaankino Maagnaar, Dayone...
Valonaa Karine Maa Hu Toh Ubhi Rahi, Maakhanno Maagnaar, Dayone...
Paanilaa Bharine Maa Hu Toh Ubhi Rahi, Chhedaano Zaalnaar, Dayone...
Saagare Sisamnu Maa Maaru Paarnu, Paarnaano Podhnaar, Dayone...