Kēsariyō Raṅga Tanē Lāgyō Alyā Garbā

Kēsariyō raṅga tanē lāgyō alyā garbā
kēsariyō raṅga tanē lāgyō rē lōl
āsōnā navarātra āvyā alyā garbā
āsōnā navarātra āvyā rē lōl

Jhīṇāṁ jhīṇāṁ jāḷiyāṁ mūkāvyāṁ rē garbā
jhīṇāṁ jhīṇāṁ jāḷiyāṁ mūkāvyāṁ rē lōl
kaṅkunā sāthiyā pūrāvyāṁ rē garbā
kaṅkunā sāthiyā pūrāvyāṁ rē lōl

Kōnā kōnā māthē pharyō rē garbō
kōnā kōnā māthē pharyō rē lōl
nānī nānī bēnaḍīnā māthē rē garbō
nānī nānī bēnaḍīnā māthē rē lōl

kēsariyō raṅga tanē lāgyō rē garbā
kēsariyō raṅga tanē lāgyō rē lōl
ghūmatō ghūmatō āvyō rē garbō
ghūmatō ghūmatō āvyō rē lōl

haratō nē pharatō āvyō rē ārāsura
haratō nē pharatō āvyō rē lōl
mā ambāē tanē vadhāvyō rē garbā
mā ambāē tanē vadhāvyō rē lōl

haratō nē pharatō āvyō rē pāvāgaḍha
haratō nē pharatō āvyō rē lōl
mā kāḷīē tanē vadhāvyō rē garbā
mā kāḷīē tanē vadhāvyō rē lōl

haratō nē pharatō āvyō māṭēla gāma
haratō nē pharatō āvyō rē lōl
mā khōḍiyārē tanē vadhāvyō rē garbā
mā khōḍiyārē tanē vadhāvyō rē lōl

haratō nē pharatō āvyō śaṅkhalapura
haratō nē pharatō āvyō rē lōl
mā bahucarē tanē vadhāvyō rē garbā
mā bahucarē tanē vadhāvyō rē lōl