Kanha Ne Makhan Bhave Re

Kanha Ne Makhan Bhave Re, Kanha Ne Misri Bhave Re

Dhari Dharavu Ne Ghughra Dharu Gheabhar Dharu Say
Mohan Thar Ne Mal Puva Pan x2
Makhan Jeva Nahi O Ho Ho Makhan Jeva Nahi
Kanha Ne Makhan Bhave Re, Kanha Ne Misri Bhave Re

Shiro Dharavu Ne Shikand Dharu Sutalfeni Say
Upar Taaja Ghee Dharu Pan x2
Makhan Jeva Nahi O Ho Ho Makhan Jeva Nahi
Kanha Ne Makhan Bhave Re, Kanha Ne Misri Bhave Re

Jat Jat Na Meva Dharavu Dudh Sakar Ne Dahi
Chappan Bhog Samagri Dharu Pan x2
Makhan Jeva Nahi O Ho Ho Makhan Jeva Nahi
Kanha Ne Makhan Bhave Re, Kanha Ne Misri Bhave Re

Gopi Makhan Dharyu Ne Hath Jori Ubhi Raay
Deena Natha Re Jatyaare x2
Naacha Thay Thay Thay o Ho Ho Naacha Thay Thay Thay
Kanha Ne Makhan Bhave Re, Kanha Ne Misri Bhave Re