Jay Saraswati Mata

Kajal purit lochan bhare,sthanyug shobhit mukt hare,
Veena pustak ranjit haste bhagwati bharti devi nameste.

Jay saraswati mata jay jay he saraswati mata,
Sadgun vaibhav shalini tribhuvan vikhayata.
Jay saraswati mata.

Chandravadni padmasini dhuti mangalkari,
Sohen subh hans savari atul tejdhari.
Jay saraswati mata.

Baye kar me veena daye kar me mala,
Shish mukut mani sohen gal motiyan mala.
Jay saraswati mata.

Devi sharan jo aye unka uddhar kiya,
Paithe manthara dasi Ravan sahar kiya.
Jay saraswati mata.

Vidhya gyan pradayini gyan prakash bharo,
Moh aur agyan timir ka jag se nash karo.
Jay saraswati mata.

Dhoop deep fal meva ma sweekar karo,
Gyanchkshu de mata bhav se uddhar karo.
Jay saraswati mata.

Ma Saraswati ji ki aarti jo koi nar gave,
Hitkari sukhkari gyan bhakti pave.
Jay saraswati mata.

Jay saraswati mata jay jay he saraswati mata,
Sadgun vaibhav shalini tribhuvan vikhayata.
Jay saraswati mata.