Jai Jai Durge Maa, Shri Bhuvaneshwari Maa

Jai Jai Durge Maa, Shri Bhuvaneshwari Maa x2
Devi Bhavani Maa, Kaali Krupalini Maa x2
Jagadodharini Maa x2
Ambaa Aananda Rupini Maa x2\