Jai Jai Radha Raman

Jai Jai Radha Raman Hari bol, Jai Jai Radha Raman Hari bol

Man tera bole Radhe Krishna, Tan tere bole Radhe Krishna
Jivya tere bole Radhe Krishna, Mukase nickle Radhe Krishna…

Panke tere bole Radhe Krishna, Alke tere bole Radhe Krishna
Aake tere bole Radhe Krishna, Saase tere bole Radhe Krishna…

Dharkan bole Radhe Krishna, Dharpan bole Radhe Krishna
Antar bole Radhe Krishna, Rom Rom bole Radhe Krishna…

Vrindaban me Radhe Krishna, Bansa lele Radhe Krishna
Goverdhan me Radhe Krishna, Madhuban ban me Radhe Krishna…