Jai Jai Jai Gananaayaka

Jai Jai Jai Gananaayaka..Jai Jai Vighna Vinaayaka
Jai Shubha Mangala Daayaka Vidya Budhi Pradaayaka
Gajavadanaa Gauri Nandana
Gangadhara Shiva Shambho Shankara