Jaa Jaa Re Ho Krishna Kanaiyaa

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Jaa Jaa Re Ho Krishna Kanaiyaa, Jaa Jaa Jaa,
Nathi Havey Tu Natwar Naano Jaldi Daayo Thaa, Kanaiyaa Jaa Jaa Jaa...
Kaanudaanu Maagu Aavyu Raadhaajini Saathe,
Pan Raadhaaraaninaa Maat Pitaa Ye Tarat Paadi Naa,
Ke Kyaa Taaro Aa Kaadiyo Ne Kyaa Maari Raadhaa, Kanaiyaa Jaa Jaa Jaa...
Raadhaa Maari Rupaadi Ne Eni Kanchan Varni Kaayaa,
Saav Taaro Kaadiyo Ne Lok Badhaa Lajvaayaa,
Tyaare Jashodaa Raani Ne Kahevaa Laagyaa Ke Su Thaase Havey Bhaa,
Kanaiyo Tyaare Hasine Bolyo, Dhiraj Dhar Tu Maa, Kanaiyaa Jaa Jaa Jaa...
Havey Kanaiye Venu Vagaadi Chaudey Bhuvan Gajaavyaa,
Tyaare Raadhaa Raani Naa Maat Pitaa, Pagey Laagtaa Aaviyaa,
Kanudaanu Vivaah Thayu Ne Loko Bolyaa Vaah! Kanaiyaa Jaa Jaa Jaa...