Hey Govind Hey Gopaal

hey govind hey gopaal, hey dayaal laal
praan naath anaath sakhe, deen darad nivaar
he samarath agam pooran, moha mayaa dhaar
andh koop mahaa bhayaan, Naanak paar utaar