Hasat Gopaal Shree Nandji Ke Aage

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Hasat Gopaal Shree Nandji Ke Aage
Nand Swaroop Na Jaanyo Haa...
Nirgoon Bhram Sagoon Vaaki Lilaa,
Taaheko Soot Kari Maanyo Haa, Hasat Gopaal...
Ek Samere Pujaa Ke Avsar,
Nande Samaadhi Lagaavi Haa,
Shaaligraam Dharyo Mukh Bhitar,
Betthe Aarogaave Haa, Hasat Gopaal...
Jab Nand Dhyaan Visarjan Kino,
Aage Murti Naai Haa,
Kaho Mere Laal Kahaa Gaye Devtaa,
Shoch Riyo Man Maai Haa, Hasat Gopaal...
Mukhse Kaadhe Diyo Joog Jeevan,
Dharyo Baavaa Nandjike Aage Haa,
Parmaanand Daasko Tthaakur,
Khel Rachyo Vrajnaathe Haa, Hasat Gopaal...