Hari Om Namah Shivaya

Hari Om Namah Shivaya (2)
Shiva Shiva Shankara Hara Parameshwara Saishwaraya Namah Om (3)