Hanuman Gayatri Mantra

Om Anjaneyaya Vidmahe
Vayuputraya Dheemahi
Tanno Hanuman Prachodayat