Hai Ganga Jataadhara

Hai Ganga Jataadhara Gauri Shankara – Girijaa Mana Ramanaa

Hai Mrityum Jaya Mahaadeva Maheshvara – Mangala Shubha Charanaa

Nandi Vaahanaa Naaga Bhushanaa Nirupama Guna Sadanaa

Natana Mano Hara Neela Kantha Hari

Neeraja Dala Nayanaa..aaa Neeraja Dala Nayanaa..aaa