Hai Ganga Jataadhara

Hai Ganga Jataadhara Gauri Shankara – Girijaa Mana Ramanaa
Hai Mrityum Jaya Mahaadeva Maheshvara – Mangala Shubha Charanaa
Nandi Vaahanaa Naaga Bhushanaa Nirupama Guna Sadanaa
Natana Mano Hara Neela Kantha Hari
Neeraja Dala Nayanaa..aaa Neeraja Dala Nayanaa..aaa