Govaariyo Saure Maney Kiye

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Govaariyo Saure Maney Kiye, Maney Kiye Hu Toh, Nahi Jaau Dhenu Chaarvaare
Menaa Maney Daadire Daadi Diye Maney Diye Hu Toh, Kaamdhenu Nahi Chaaru Re..
Kaaro Kaaro Neer Re Kaalandrino Re Eh Toh Dekhi Naa Daryo Re,
Paataare Jaine Vaale Kaadinaag Naathyo Re Fan Par Paanv Dharyo Re...
Aghaasur Maaryo Vaale Bakaasur Maaryo Re Maamaa Eh Kansne Sanhaaryo,
Kar Re Vadhaari Vaale Shankhaasur Maaryo Re Ved Bhramaajino Vaaryo...
Tachli Aangariye Vaale Govardhan Toryo Re Indrano Garav Utaaryo,
Ekvis Bhramaand Vaale Mukhmaa Dekhaadyaa Re Maataa Jashodaano Jaayo...
Navlakh Dhenu Baavaa Nand Ghere Duje Emaa Govaariyo Kaanudo Kaaro,
Kahe Surshyaam Piyaa Tihaare Milan Aayo Mohan Morli Vaaro...


Baal Krishna Says Everyone Is Calling Me A Cow Herder, I Will Not Go To Graze The Cows
They Are Taunting Me Daily, I Will Not Go To Graze The Cows
He Had No Fear Even After Seeing The Deep Dark Waters Of Kaalandri (jamnaaji)
He Went To The Bottom, Controlled Kaadinaag And Put His Feet On The Head Of Serpent Kaadinaag
He Killed The Demons Aghaasur, Bakaasur And His Evil Uncle Kans
By Magically Extending His Hands, He Killed Demon Shankhaasur And Saved Vedas Of Bhramaa
He Lifted Mount Govardhan With His Little Finger And Destroyed The Arrogance Of Indra
The Son Of Jashoda (baalkrishna) Gave Her A Glimpse Of 21 Universes In His Mouth
Baba Nand (krishna‟s Father) Had 900,000 Cows With Kaanudo As Its Cowherd
Surshyam Says I Have Come To Meet You, Krishna With The Flute