Gokulma Aja Diwari

Gokulma Aja Diwari
Pragat thaiya Vanmari
Pragat thaiya Vanmari Gokulma

Ghar Gharthi Gopi aave
Man gamta saj sajave
Valahmjina geeta gave
Valahmjina geeta gave Gokulma

Nache kude Govaro
Ane haye haraka ucharo
Nirakhvane Nandalalo
Nirakhvane Nandalalo Gokulma

Aeto abilal gulal udave
Maragma mai chantkave
Goras ras relave
Goras ras relave Gokulma

Nand tana darbave
Aaje bhid bharani bhare
Bhuvan gaje jaikare
Bhuvan gaje jaikare Gokulma

Paraniye vishva vihari
Julave Vrajani nari
Govinda jaye balihari re
Govinda jaye balihari re Gokulma