Gokul Aavone Tamey Girdhaari Re

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Gokul Aavone Tamey Girdhaari Re, Taari Vaat Juve Chhe Vrajnaari
Ho Shaamdaa Vaalaa, Gokul Aavone Tamey Girdhaari...
Gokuliyaani Galiyumaa Re, Arey Evaa Aahiriyaanaa Fariyaamaa Ho...
Mathuraamaa Shu Joyu Chhe Re, Arey Evi Kubjaamaa Man Moyu Chhe Ho...
Vrajnaari Bahu Valkhe Chhe Re, Arey Taaraa Darshan Kaaran Talkhe Chhe Ho...
Vallabhnaa Swaami Prabhu Rasiyaa Chho Re,
Arey Maaraa Radiyaa Kamadmaa Vasiyaa Chho Ho...