Ganapati Daataa

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Ganapati Daataa, Tamey Bhaango Maaraa Daldaani Braantaa,
Tamey Kholo Maaraa Rudiyaanaa Taadaa, Meraa Dukh Daridra Mati Jaataa...
Moor Mahel Maa Vase Guneshaa, Guru Gamse Gam Paataa...
Dhoop Deep Ne Karu Aarti, Gugadnaa Dhoop Hotaa...
Roomzoom Roomzoom Nepur Baaje, Madhuri Chaal Chalantaa...
Kheer Khaand Ne Amrat Bhojan, Ganapati Laadu Khaataa...
Toral Puri Rukhadiyo Bolyaa, Marjivaa Moju Paataa...