Chhaanaa Samran Hu Karti Hatine Prahlaad Aavyaa Tyaa

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Chhaanaa Samran Hu Karti Hatine Prahlaad Aavyaa Tyaa,
Limbhaado Kholvaani Aan Didhi Chhe Amne, Havey Tamaaro Chhe Vishvaas,
Evaa Annte Velaa Eh Aavjo Tamey Chho Maaraa Junaae Jati Evaa Prajaapati,
Eh Kahe Chhe Govindaa Maari Eh Sai Taa Gati,
Evaa Maanjaarinaa Bachlaa Ugaarjo Vaalaa Maari Eh Vati Evaa Shreebaai Kaye Chhe...
Tap Tirath Mein Karyaa Nathine Nathi Kidhaa Mein Punya Kaaj,
Birad Tamaaru Eh Paarvaane Tamey Aavjo Maaraa Raam Evu,
Naam Tamaaru Eh Lau Chhu Biju Kai Eh Hu Jaanti Nathi,
Evaa Prajaapati Eh Kahe Chhe Govindaa Maari,
Saitaa Gati Evaa Shree Baai Kaye Chhe...
Prabhaate Prahlaad Aavshe Ne Limbhaado Kholshe Naath,
Birad Tamaaru Eh Nahi Riye Toh Vaalaa Amey Karshu Aatamghaat,
Evi Laaj Tamaari Eh Jaashe Eh Joogmaa Thaashe Taari Eh Hasi Evaa...
Koombhkaar Kaarne Koombhmaa Pragatyaa, Raakhvaa Satini Laaj,
Daasnaa Dukhdaane Vaale Eh Doylaa Jaanine Aavyaa Daridrani Vahaare,
Evo Daas Dhiro Eh Kaye Chhe Eh Joogmaa Jeevo,
Evaa Eh Sati Evaa Shree Baai Kaye Chhe...


I Was Chanting The Lord‟s Name Quietly When Prince Prahlaad Came
He Has Made Me Swear Not To Open The Kiln, Now I Have Firm Faith In You (ram)
Prajaapati (shree Baai) Says Please Come Quickly, You Are My Old Saviour
Shree Baai Says O Govinda, What Will Happen To Me?
Please Save The Kittens On My Behalf
I Have Neither Meditated Nor Gone On Pilgrimage And I Have Done No Charity Work
For The Sake Of Your Name, My Ram Please Come
I Do Not Know Anything Else Except Chanting Your Name
Prajaapati (shree Baai) Says O Govinda
Shree Baai Says What Will Happen To Me At The End?
Prince Prahlaad Will Arrive In The Morning When The Kiln Will Be Opened
If You Do Not Do Your Duty Of Saviour I Will Commit Suicide
Your Honour In The World Will Go And People Will Laugh At You
For Shree Baai‟s (koombhkaar) Honour, The Kittens Were Saved From The Pot In The Kiln
Understanding Unbearable Pain Of The Devotee, Ram Came To Assist The Humble Shree Baai
The Master‟s Servant Dhiro Says Long May Live In The World
The Great Saint Like Shree Baai Mataji