Bolo Narayana Jai Jai Vithala

Bolo Narayana, Jai Jai Vithala
Shree rang vithala ranga ranga vithala
Rukhamaaye vithala panduranga vithala
Panduranga vithala sai ranga vithala…Bolo

Govinda viththala gopala vithala
Shree rama vithala shree krishna vithala
Rama Krishna vithala Krishna ram vithala
Krishna ram vithala rama krisha vithala…Bolo

Chinmaya vithala chinmurti vithala
Chidaroopa vithala chidananda vithala
Chaitanya vithala anand vithala
Prema maya vithala prema murti vithala