Baal Bhog Aaroge Raghuviraa

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Baal Bhog Aaroge Raghuviraa...
Avadhpurime Ratna Sinhaasan, Vaikunthko Sukh Saryuke Tiraa...
Sanmukh Raam Jaanki Biraajat, Dakshin Biraajat Lakshman Veeraa...
Khaarek Draashk Topraa Keraa, Mevaa Meetthaai Khaandne Khiraa...
Kaushalyaa Bal Jaat Raampe, Jamaade Pardaa Kari Cheeraa...
Maarut Soot Tihaa Bijoon Dholat, Tulsidaas Laave Zaari Bhari Neeraa...